Toetuste taotlemine

Metsaühistu taotleb oma liikmetele järgmisi siseriiklikke metsandustoetusi* 
* tegemist on hüperlinkidega, rohkema info saamiseks vajuta toetuse nimele

Metsa uuendamise toetus – 1.07.2021 (I voor), 1.12.2021 (II voor)
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus 1.07.2021
Erametsaomanike nõustamise toetus 10.03.2021
Metsamaaparandustööde toetus – 1.09.2021
Metsa inventeerimise toetus 13.12.2021
Metsaühistu toetus – 10.03.2021
Metsa sertifitseerimise toetus
Üraskikahjustuste ennetamise toetus – 13.09.2021Lisaks on metsaomanikel võimalus taotleda:

Natura metsa toetus 4.-22.04.2021
Metsameede (hooldusraied, laasimine, ulukikahjustuste     ennetamine) sügisel 2021

Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid kogu aasta kestel

Siseriiklike toetuste raha tuleb riigieelarvest.  Euroopa Liidu toetused on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmed, mida rahastatakse  Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning kaasfinantseeritakse Eesti riigi eelarvest. Kehtivad toetuste määrused:
Siseriiklike toetuste määrus
Natura metsa toetuse määrus
Metsameetme määrus


Küsimuste korral võta ühendust metsaühistu konsulentidega!