Toetuste taotlemine

Metsaühistu taotleb oma liikmetele järgmisi siseriiklikke metsandustoetusi* 
* tegemist on hüperlinkidega, rohkema info saamiseks vajuta toetuse nimele

2024. a toetuste planeeritavad kuupäevad:
Erametsaomanike nõustamise toetus 04.03-13.03
Metsaühistu toetus  04.03-13.03
Looduskaitseliste piirangute hüvitamine Natura alal ja väljaspool Natura ala 04.04-30.04
Metsa uuendamise toetus (I voor) 17.06-01.07
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus 17.06-01.07
Metsamaaparandustööde toetus 12.08-02.09
Üraskikahjustuste ennetamise toetus (täpsustamisel)
Metsameede  16.09-07.10
Metsa uuendamise toetus (II voor) 18.11-02.12
Metsa inventeerimise toetus 02.12-16.12NB! Tegemist on voorude planeeritavate kuupäevadega. Voorude aegades võib tulla jooksvaid muudatusi.
Lisaks on metsaomanikel võimalus taotleda:

Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid kogu aasta kestel


Siseriiklike toetuste raha tuleb riigieelarvest.  Euroopa Liidu toetused on Eesti maaelu arengukava  meetmed, mida rahastatakse  Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning kaasfinantseeritakse Eesti riigi eelarvest. Kehtivad toetuste määrused:
Siseriiklike toetuste määrus
Natura metsa toetuse määrus
Metsameetme määrus


Küsimuste korral võta ühendust metsaühistu konsulentidega!