Kasulikud lingid

Maaparandusbürood kuuluvad nüüd Põllumajandusameti alla. Siit leiate nüüd info maaparandusega seotud asutuste, registrite, seaduste, määruste kohta.

Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Register, siit leiate "Tegevusalad " ja "Maaparandussüsteemi projekteerimine" Vajaliku info maaranduses tegutsevate litsensiga firmade ja ettevõtjate kohta. 

· Maa-amet

Siit saab vaadata kinnistu kõlvikute päringu abil katastriüksuse pindala, sihtotstarvet, kõlvikulist koosseisu (õuemaa, metsamaa, haritav maa, looduslik rohumaa, muu maa) ja maksustamishinda 1. jaanuari 2020 seisuga ning 1. jaanuar 2021 eeldatavat maksustamishinda. Katastriüksuse kõlvikuline koosseis uuendatakse kõlvikukaardi alusel kord aastas. Katastriüksuse pindala määratakse katastriüksuse ruumiandmete alusel

Rohkem kaardikihte leiab lehelt https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused-p2.html

Teave toetustest (siseriiklikud ja Euroopa Liidu toetused, MAK). Muud vajalikud viited ja abimaterjalid metsandusega seotud küsimustes.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet - kodulehekülje avaleht. Siit saate minna kõikidele toetustega seotud lehekülgedele.

Infomaterjale kõigest, mis on seotud puitehististe valmistamisega ja puidu omadustega.

Eesti Metsaseltsi poolt korraldatavad üritused, väljaantavad trükised ja materjale pärandkultuuri kohta.

Maaeluministeeriumi kodulehe avaleht

Looduskaitseregistri elektrooniline andmebaas

· EIS 

Eelnõude infosüsteem  on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.           

·         Eesti Jahimeeste Selts

Sellelt leheküljelt leiate oma jahipiirkonna organisatsioonide kontaktid

Konsulentide nimekirja leiate siis, kui lahtrikese --vali-- noole peal klõpsate ja avanevast nimekirjast leiate endale vajaliku eriala (maaparandus (9)), sellel klõpsate jälle ja siis vajutate nupukesele "OTSI", avaneb maaparanduse konsulentide nimekiri. Kui nüüd klõpsate konsulendi nimel, saate selle konsulendi kontaktandmed.

Info maade kohta, kaardid jne

ID kaardiga sisse logimisel saate vaadata oma metsade takseerkirjeldusi täies mahus, esitada metsateatisi raiete ja metsakahjustuste kohta.

Riigimetsamajandamise Keskuse kodulehekülg

Maksudega seotud info - seadused, määrused, tähtajad, blanketid jne

Võimalik on otsida postiindekseid

Keskkonnaministeeriumi kodulehekülg. Sellelt lehelt on võimalik leida juhiseid kevadisel linnurahu ajal metsas toimetamisel.

Keskkonnaameti kodulehekülg