Teenused

Metsaühistu MTÜ Minu Mets pakub teenuseid ainult oma ühistu liikmetele.

Meie ühistu osutab või vahendab järgmisi teenuseid:
 - Individuaalnõustamine
 - Toetuste taotlemine
 - Maapinna ettevalmistust
 - Metsapuu taimede hankeid
 - Metsakultuuride ja noorendike hooldust
 - Hooldusraieid