Hooldusraied

Hooldusraiete peamised ülesanded on:

  •  reguleerida puistu liigilist koosseisu;
  •  anda puuliigi siseselt kasvuruumi väärtuslikele eksemplaridele;
  •  kasvatada kiiremini jämedamaid puidusorte;
  •  parandada metsa sanitaarset seisundit;
  •  suurendada metsa tormikindlust;
  •  vähendada lumevaalimise ohtu;
  •  suurendada puhkemetsade esteetilist väärtust;
  •  parandada metsa loodusliku uuenemise tingimusi.


Lähtuda tuleb Metsdaseaduse § 31.