Rühmanõustamine

Pandeemia tingimustes rühmanõustamisi ei toimu.
Toetuste kontrollimisest ülevaadet saamas